foto bij Simonton therapieSimontontherapie is een uniek programma van begeleiden van mensen met lichamelijke klachten, ernstige ziekte beelden en/of chronische ziekten. Sinds 1992 gebruik ik zowel privé als in mijn praktijk verschillende onderdelen van deze mooie manier van begeleiden, en ben ik geregeld als assistent te vinden in de patiënten weken die 2 maal per jaar in Nederland op de Veluwe georganiseerd worden.
Ontwikkeld in de jaren '80/'90 van de vorige eeuw door de inmiddels overleden Amerikaanse radioloog dr.O.Carl Simonton, een pionier op het gebied van de psycho-oncologie heeft deze therapie nog niets aan actualiteit verloren.

In tegendeel: Het programma ondersteunt de gekozen behandeling van cliënten mentaal/ emotioneel en verbetert daardoor de kwaliteit van leven, en staat met nieuwe inzichten en toepassingen midden in de realiteit.
Inmiddels is wereldwijd veel ervaring met deze wijze van begeleiden, en wordt de therapie ook ingezet bij spanningen, lichamelijke klachten in het algemeen, en bij rouw-, en verlies processen.

In de boeken "Opweg naar herstel"en "De kracht die in je schuilt" (herdrukken in voorbereiding) worden de verschillende onderdelen van dit programma uitgelegd. Vijfdaagse patiëntenwekenworden en werden wereldwijd, ook in Nederland en op het landgoed van
prinses Irene in Zuid-Afrika georganiseerd. In mijn praktijk is dit programma ook individueel te volgen, of indien gewenst thuis of in het ziekenhuis.

"Het werken met Overtuigingen" is een cognitieve aanpak, waarbij de therapeut de cliënt helpt de gedachtepatronen die niet bevorderend zijn voor herstel in een andere, ondersteunende denkwijze om te zetten. Naast gesprekken, ontspanningsoefeningen en medidaties wordt veel aandacht geschonken aan stressmanagement en het leren aangeven 'wat je nodig hebt' en waar nodig grenzen te stellen. Het model Geweldloze Communicatie van Marshall Roosenburg is een vast onderdeel van het programma geworden.

De Simontontherapeut richt zich op de samenhang tussen lichamelijke, emotionele, sociale, spirituele en zingevingaspecten.

Hierbij kunnen de volgende aandachtspunten aan de orde komen zoals:

  • hoe krijg je weer vertrouwen in je lichaam.
  • hoe kun je pijn verminderen en er beter mee omgaan.
  • hoe ga je om met gevoelens vanonzekerheid, eenzaamheid, irritatie, boosheid, schuldgevoelens en angst.
  • hoe stimuleer je het zelfhelend vermogen en hoe krijg je je energie weer terug.
  • wat doe je met (of zonder) je toekomstbeeld
  • als je afscheid moet gaan nemen, hoe doe je dat op een wijze die bij jou past
  • hoe zorg je dat de kwaliteit van jouw leven verbetert"
  • hoe vind je jezelf terug

Simontontherapie is een complementaire begeleidingswijze waarbij de therapeut op de hoogte wil zijn van de regulier, medische toestand van de cliënt, maar zich niet in mengt in medische zaken. Wel wordt, indien door cliënt gewenst, contact onderhouden met andere behandelaars.

www.simontoncancercenter.nl

www.simontoncenter.com

www.simonton-genesungsarbeit.de