foto bij imaginatie 3Het communiceren of wel contact maken met en onderzoeken van jouw innerlijke voorstellingen, is een krachtig hulpmiddel om te weten te komen 'hoe het met je is', wat je nodig hebt, om de wegen ernaar toe te onderzoeken, een doel te stellen en hiervoor een route uit te stippelen. Vooral bij een ernstige, levensbedreigende of chronische ziekte kan het werken met Imaginatie een krachtige ondersteuning betekenen. Het werken met Imaginatie is met hart en ziel, met al je zintuigen bij volle bewustzijn de innerlijke, vaak onbewuste belevingswereld onderzoeken.

Behalve middels gesprek, en in een lichte trancetoestand je open te stellen voor beelden uit verschillende bronnen (zoals herinnering, realiteit, droom, onbewuste) staan ons in Imaginatie therapie verschillende werkwijzen ter beschikking.
Tekenen, schilderen, werken met klei of materialen uit de natuur, een verhaal of gedicht schrijven, een droom uitbeelden zijn hiervan een paar voorbeelden.
Hier wordt ook de 'overlap' met creatieve therapie duidelijk: het zichtbaar maken van de innerlijke beleving. Een grote kras op papier zegt soms meer dan een geweldig mooi schilderij. Het gaat om de bedoeling en beleving van de cliënt die uitgedrukt wordt: een unieke creatie.

 Bij lichamelijke ziekte kan Imaginatie therapie van grote waarde zijn voor de emotionele verwerking, ter ondersteuning van behandelingen, ter verlichting van symptomen en als middel om het genezingsproces te bevorderen. Het is bekend dat innerlijke beelden, jouw voorstellingen, meningen, opvattingen 'van hoe iets is, en hoe het met je is', een grote invloed kunnen uitoefenen op de lichamelijke processen. Denk bijvoorbeeld aan een citroen, en voel het effect op je speekselklieren!
Dit principe wordt heden ten dage in de sportpsychologie bewust ingezet om topsporters mentaal, psychisch en fysiek in optimale vorm te brengen.

Een levensbedreigende en/of chronische ziekte is vaak 'topsport' bedrijven, met het doel te onderzoeken waar je mogelijkheden liggen.
Voor mensen met een lichamelijke ziekte, waarbij gevoelens van machteloosheid vaak een rol spelen, zijn imaginatie- oefeningen bijzonder waardevol. Het geeft hen een instrument in handen om pijn en andere gevoelens te hanteren; de teugels in een moeilijke situatie zelf in handen te houden! Imaginatie kan aanzienlijk bijdragen aan het verwerken van het ziek-zijn (coping) en kan de weerbaarheid en kwaliteit van leven sterk bevorderen.

Enige aspecten van begeleiding met imaginatie, waarbij de kwaliteit van leven altijd een centrale plaats behoort in te nemen, zijn:

  • De beleving van de ziekte, ontmoeting en dialoog met het beeld van de ziekte
  • Het beeld dat de cliënt heeft van het herstel, zijn immuunsysteem, zijn vitaliteit
  • De kwaliteit van leven, wat nú belangrijk is in cliënt 's leven, hoe lang dit ook mag zijn.
  • Het omgaan en confrontatie met de dood

Gedeelten uit deze tekst zijn afkomstig uit Literatuurmap Fundamenten van Imaginatie School voor Imaginatie door drs. Jan Taal, en te vinden op de site: www.imaginatie.nl